Extramurale zorg

Met extramurale zorg biedt BTOzorg de nodige particuliere thuiszorg voor patiënten met een zorgvraag die graag thuis willen blijven wonen. Extramurale zorg is de zorg voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten of patiënten met psychische problemen die zorg behoeven, maar die niet binnen een (zorg)instelling hoeven te verblijven.

Wat is extramurale zorg?

Extramurale zorg wordt ook wel eerstelijns zorg genoemd. Extramuraal betreft de zorg die buiten een zorginstelling plaatsvindt. Hoe langer een patiënt thuis kan blijven wonen, hoe beter en comfortabeler het vaak voor de patiënt is. BTOzorg biedt diverse mogelijkheden van extramurale zorg, waarbij wij onze particuliere zorgverleners en verplegers inzetten om naar vraagbehoefte de juiste zorg te verlenen.

Wanneer kan extramurale zorg ingezet worden?

Afhankelijk van de behoefte kan extramurale zorg worden geboden voor:

  • Voor mensen die zichzelf meer kunnen wassen, douchen, baden of aankleden
  • Voor mensen die begeleiding nodig hebben bij bezoeken en uitstapjes
  • Voor begeleiding bij de dagelijkse structuur en huishouden
  • Voor diverse vormen van verpleging en verzorging
  • Voor intensieve begeleiding en palliatieve zorg
  • Voor alle vormen van zorg in samenwerking met mantelzorgers

Intensieve ouderenzorg

BTOzorg heeft veel ervaring in het bieden van intensieve ouderenzorg. Ouderen die thuis willen blijven of in een aanleunwoning wonen, kunnen een beroep op ons doen als mantelzorg niet (meer) voldoende is. Bij ernstig zieken die zichzelf niet meer kunnen verzorgen, of als familieleden de nodige verpleging niet meer kunnen geven, biedt de intensieve 24 uurs zorg de juiste dag en nachtzorg op maat.

extramurale zorg

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden van onze thuiszorg zijn, heeft u een zorgvraag of heeft u op korte termijn hulp nodig? Wij zien uw aanvraag graag tegemoet en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

De extramurale zorg van BTOzorg is altijd zorg op maat