PGB aanvragen

BTOzorg kan u helpen bij een PGB aanvragen als u meent hiervoor in aanmerking te komen. In teken van de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunnen mensen met beperkingen door een lichamelijke handicap, psychische problemen, ernstige ziekte of dringende zorgvraag ook terecht bij de gemeente. Bij het WMO loket van uw gemeente kunt u terecht voor meer informatie, advies en hulp hierbij. De gemeente zal dan beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een PGB of zorg in natura.

Krijg ik mijn zorgkosten vergoed?

Als u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u de zorg inkopen die u nodig heeft. Dit loopt nu via de gemeente waar u woont. Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten veel taken van de AWBZ overgenomen. Kosten voor ziekenhuis vervangende zorg of terminale zorg die niet door verzekeringsmaatschappijen worden vergoed, zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar. Dit zijn de zogenaamde ‘buitengewone lasten”. Naast de particulier betaalde zorg, bestaat er via de overheid mogelijkheden voor het ontvangen van gefinancierde zorg. Iedereen die in Nederland woont heeft recht op AWBZ zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget. Hiervoor kunt u bij uw gemeente terecht.

Kom ik in aanmerking voor een persoonsgebonden budget?

In Nederland kunt u op twee manieren zorg (vergoed) krijgen. Via een PGB of Zorg in Natura. Bij Zorg in Natura ontvangt u de zorg via de ‘gewone thuiszorg’ of zorginstelling. Met een PGB kunt u zelf uw eigen zorg inkopen. Als u denkt recht te hebben op een PGB, kan BTOzorg u hierbij adviseren en u desgewenst helpen met een PGB aanvragen. Met de thuiszorg diensten die BTOzorg verleent, kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een PGB, zodat u uw zorgkosten zelf niet hoeft te betalen. Wij informeren u hier graag over.

Wanneer kunt u kiezen voor een PGB?

Er kunnen diverse redenen zijn om voor een PGB te kiezen:

  • U wilt zelf de regie over uw leven en uw zorgbehoefte houden
  • U kiest graag zelf met welke zorgorganisatie u diensten afneemt
  • U wilt graag thuis blijven wonen en eigen baas blijven over de zorgvraag
  • U wilt niet zorgafhankelijk zijn en uw eigen afspraken maken

Indien u denkt recht te hebben op 3 uur zorg of meer per week voor langer dan een half jaar, kan BTOzorg u helpen met een PGB aanvragen.

Administratieve afhandeling

Waar nodig bieden wij hulp en ondersteuning bij een PGB aanvragen, het invullen van formulieren, maar ook bij de declaraties voor de verrichte diensten. Deze kunnen wij desgewenst rechtstreeks naar u of uw zaakwaarnemer sturen.

particuliere thuiszorg

Meer weten over PGB zorg?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een PGB bij uw zorgvraag of heeft u al een indicatie en wilt u gebruik maken van onze diensten? Ook voor advies en vragen kunt u ons altijd bellen of vul uw contactgegevens in en dan nemen wij snel contact met u op.

Bel of mail BTOzorg voor meer informatie over PGB aanvragen