Terminale zorg

BTOzorg biedt ook terminale zorg aan patiënten in de laatste fase van hun leven. Terminale zorg is voor mensen met een levensverwachting van drie maanden of minder. Bent u of is uw partner of naaste familielid terminaal ziek? Ook in de laatste levensfase biedt BTOzorg intensieve zorg in de vertrouwde omgeving van de patiënt.

Wat is terminale zorg?

De meeste mensen willen het liefste tijdens de laatste levensfase in hun eigen vertrouwde omgeving sterven met mensen die hun dierbaar zijn.  BTOzorg biedt hiervoor terminale zorg aan huis, waar nodig met behulp van vaste mantelzorgers en familieleden. Met een vast zorgteam van zorgverleners en verpleegkundigen, bieden wij kwalitatieve en zeer betrokken terminale zorg bij mensen thuis. De zorgverleners uit ons zorgteam zijn ervaren, zeer deskundig en begrijpen de zwaarte van deze vorm van zorg. Daarom wordt de zorg ook goed afgestemd met andere betrokkenen, familieleden en medische specialisten.

Terminale thuiszorg en verpleging

Terminale thuiszorg is er op gericht om zo goed mogelijk afscheid van het leven te nemen. In deze fase kunt u zowel dag- als nachtzorg, of te wel 24 uurs zorg krijgen. BTOzorg werkt intensief samen met uw (huis)arts, verpleegkundige en/of andere betrokkenen. Terminale zorg is een intensief en zwaar proces, met name ook voor de familie. De zorgverleners binnen ons team zullen de patiënt met alle aandacht, respect en mogelijke comfort verzorgen.

Verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg

Er is sprake van palliatieve zorg als iemand aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en binnen een bepaalde periode zal sterven. Indien genezing van een ernstig ziektebeeld redelijkerwijs niet meer te verwachten is, spreken wij van de terminale fase. Dit is het besef dat het overlijden binnen een korte periode te verwachten is. Palliatieve- en terminale zorg is er op gericht om de kwaliteit van het leven zo menswaardig mogelijk te maken en pijn, angst en depressies zo goed mogelijk te begeleiden en waar mogelijk te verminderen.

Hoe lang is de terminale zorg thuis nodig?

Terminale zorg thuis wordt altijd afgestemd op de vraag en fase van het ziektebeeld van de te verzorgen patiënt. Terminale zorg richt zich met name op het bestrijden van bijkomende ziekteverschijnselen, pijn, angsten en zorgen. Naast het verplegen en verzorgen verleent de zorgmedewerker ook de nodige emotionele steun. Niet alleen aan de patiënt, maar ook aan betrokken familieleden en mantelzorgers.

terminale_zorg

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden van onze thuiszorg zijn, heeft u een zorgvraag of heeft u op korte termijn hulp nodig? Wij zien uw aanvraag graag tegemoet en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

“Terminale zorg voor de laatste levensfase van u of uw dierbare”